Usluge

Sat-Net Čačak vam nudi sledeće usluge:

Montaža satelitskih sistema

Pokretni satelitski sistem sa aktuatorom ili DiSEqC motorom
Fiksni satelitski sistem, za prijem od jednog do četiri satelita
Multifokus sistem – za prijem većeg broja satelita na jednoj anteni bez pokretnih delova
(minimalan nivo buke)

Zajednički televizijski (antenski) sistemi

Za manje stambene i apartmanske objekte

Hotelski TV sistemi

Računarske mreže – kablirane (LAN), bežične (wireless) i VPN

Instalacija Audio/Video opreme

Servisne usluge:

– Servis satelitske opreme:

Servis satelitskih prijemnika (risivera)
Servis pozicionera

– Servis računarske opreme:

Servis matičnih ploča
Servis lap topova
Servis grafičkih kartica
Servis napajanja
Servis monitora

Oprema za daljinsku kontrolu uređaja SMS porukama