Satelitski prijemnici

Satelitski prijemnici

By on Jun 6, 2013 in Servis | 0 comments

Satelitski prijemnici služe kako bi se signal koji se prenosi od satelita do prijemnika dekodirali i onda prikazali korsniku na željenom uređaju. Uzima digitalni signal i po potrebi ga pretvara u analogni.