Pokretni sistem sa polarmount-om

Pokretni sistem sa polarmount-om

By on Jun 6, 2013 in Satelitske Antene | 0 comments

Ovaj sistem je predviđen za prijem signala sa većeg broja satelita. Zahvaljujući pokretnim leđima (polarmount) i motoru (actuator) moguće je pomerati antenu uz pomoć pozicionera u pravcu istoka i zapada. Putanja ovog sistema uglavnom zavisi od prepreka u zoni prijema signala.pokretni-sistem-sa-polarmount-om-90-stepeni-thumbOvaj sistem je predviđen za prijem signala sa većeg broja satelita. Zahvaljujući pokretnim leđima (polarmount) i motoru (actuator) moguće je pomerati antenu uz pomoć pozicionera u pravcu istoka i zapada. Putanja ovog sistema uglavnom zavisi od prepreka u zoni prijema signala.Ovaj sistem je predviđen za prijem signala sa većeg broja satelita. Zahvaljujući pokretnim leđima (polarmount) i motoru (actuator) moguće je pomerati antenu uz pomoć pozicionera u pravcu istoka i zapada. Putanja ovog sistema uglavnom zavisi od prepreka u zoni prijema signala.

Primer je prijem signala sa svih satelita od 42° istočno do 30° zapadno, što je u praksi i najčešći slučaj. Sa satelita koji se nalaze u ovom rasponu moguć je prijem do 1500 FTA (slobodnih) kanala.

Nije redak slučaj da se po potebi putanja “izmesti” od 53° istočno do 12,5° zapadno, zbog prijema ruskih kanala.

Sistem se sastoji od sledećih elemenata:

  • Satelitska antena 100-180cm
  • LNB
  • Pokretna leđa (polarmount)
  • Motor (actuator) 12-24″
  • Pozicioner
  • Prijemnik