Multi sistem za više korisnika

Multi sistem za više korisnika

By on Jun 6, 2013 in Satelitske Antene | 0 comments

Ovaj sistem se najčešće ugrađuje na objektima koji imaju više od 8 priključaka.
Prijem je sa više satelita, a distribucija signala je moguća na veliki broj priključaka.
U samom priključku, klijent dobija udružen satelitski, zemaljski (ili kablovski) TV i radio signal.
Prednost ovog sistema je što se ostavlja mogućnost da klijent bira način prijema signala, satelitski, zemaljski ili kablovski. Moguć je i prijem sva tri signala istovremeno uz odgovarajuće uređaje.
Sitem je fleksibilan i pogodan je za hotele, poslovne objekte, apartmane i ostale objekte u kojima postoji potreba za većim brojem prijemnika.