Lokalne žičane mreže (Ethernet/LAN)

Lokalne žičane mreže (Ethernet/LAN)

By on May 1, 2014 in Računarske Mreže | 0 comments

Šta je LAN?

LAN(Local-Area Network) je tip kompjuterske mreže idealan za umrežavanje računara koji se nalaze na malom prostoru.
Ove mreže se mogu međusobno povezivati preko telefonske veze.
Da bi koristili LAN mrežu potrebno je:
Mrežni switch ili ruter
Mrežni(LAN) kabal
Računar i ostali uređaji