Bežične mreže (WiFi)

Bežične mreže (WiFi)

By on Apr 25, 2014 in Računarske Mreže | 0 comments

Šta je WiFi?

Wi-Fi(Wireless Local Area Netowrking) je tip konekcije na internet koji ne zahteva žičanu vezu.
Uslov za korišćenje WiFi je ruter koji emituje bežični signal.
Postoje ruteri sa različitim karakteristikama i jačinama signala koji emituju.