Računarske Mreže

Danas praktično ne postoje objekti u kojima nema urađene računarske mrežne infrastrukture. Skoro većina modernih uređaja ima mogućnost povezivanja na lokalnu mrežu ili internet.
Zavisno od potreba vrši se instalacija žičane (ethernet/LAN) ili bežične (wireless) mreže.
Kod udaljenih objekata pokazala se potreba za stvaranjem virtuelnih mreža (VPN) radi kontrole uređaja na tim objektima. Kućna automatizacija i video nadzor su neki od primera.
U hotelima je pristup internetu postao standard bez koga ne mogu da računaju na zadovoljne goste.
U proizvodnim halama se uglavnom koriste mašine koje su umrežene sa centralnim računarom radi upravljanja.
Instalacija i održavanje računarskih mreža je deo usluga koje Sat-Net ima u ponudi.